יוגטה ושותפיה ("יוגטה", "אנחנו", "שלנו", "החברה") מברכים אותך ("הלקוח/ה)", או "אתם") לאתר האינטרנט שלנו בכתובת Yogeta.co.il ו/או yogeta.com ו/או yogeta.net וכן כל סאב דומיין קשור, למשל:app.yogeta.co.il ("האתר" ו/או "המערכת"). האתר שלנו מציע מידע בסיסי לגבי החברה, הטכנולוגיה והשירותים. בנוסף, לקוחות בעלי שם משתמש וסיסמה יכולים לגשת למוצרים ולשירותים מבוססי האינטרנט שלנו (כהגדרתם להלן) דרך האתר שלנו. כל אחד מלקוחות האתר רשאי להשתמש בו בהתאם לתנאים ולהתניות להלן.

1. קבלת התנאים

על ידי כניסה, חיבור, גישה או שימוש באתר ו/או שימוש בכל אחד מהמוצרים והשירותים (כפי שמוגדר להלן), אתה מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, AUP ו-SLA (ביחד, "התנאים") ואתה מסכים להיות מחויב להם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים בנוגע לשימוש שלך באתר ו/או במוצרים ובשירותים, ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים מחייב חוזה משפטי בר אכיפה בין יוגטה לבינך.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא לא להיכנס, להתחבר, לגשת או להשתמש באתר ו/או בכל אחד מהמוצרים והשירותים.

2. האתר

האתר מספק מידע מקיף לגבי יוגטה, המוצרים והשירותים והמשאבים כגון שאלות ותשובות, והוא עשוי לכלול כל תוכן אחר הקשור אליהם כגון פרטי התקשרות, סרטונים, טקסט, סמלי לוגו, סמלי כפתורים, תמונות, אוסף נתונים, קישורים, תוכן מיוחד אחר , נתונים טכניים, תיעוד, ידע, חומרים מפרטים, עיצובים, נתונים, ה"מראה והתחושה" של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור ואובייקט, ממשק, ממשק משתמש, תכונות אינטראקטיביות הקשורות לגרפיקה, איורים, שרטוטים, אנימציות, תכונות אחרות שהתקבלו מהאתר או באמצעותו (ביחד, "התוכן").

התוכן באתר, כולל כל מידע, חומרים ונתונים, זמין לשימוש אישי בלבד.

כל הזכויות על התוכן הזמין באתר ועל התוכן שמורות ליוגטה. במידה המותרת מבחינה משפטית, האתר והתוכן הזמין בו מסופקים על בסיס "כפי שהם". YOGETA לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד, שייגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן הזמין בו או בקשר עם זה.

השימוש שלך באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

3. המוצרים והשירותים

בכפוף ובהתאם לתנאים, מדיניות הפרטיות, SLA וה-AUP, Yogeta תספק ללקוח/ים מוצרים ושירותים כאלה, לרבות, ללא הגבלה, שירותי תשתית ענן בעלות נמוכה, בתחזוקה נמוכה ובעל ביצועים גבוהים, כגון שרתי ענן, אחסון אתרים בענן, CDN, DNS ועוד ("המוצרים והשירותים").

4. רישום וחשבון לקוח

אינך צריך להיות בעל חשבון על מנת להשתמש באתר. עם זאת, על מנת לגשת למוצרים ולשירותים דרך האתר עליך להיות בעל חשבון עם אישורי כניסה.

על מנת להשתמש במוצרים ובשירותים, עליך להירשם וליצור חשבון ("החשבון"). ההרשמה יכולה להיעשות על ידי השלמת תהליך ההרשמה וההרשמה באתר המחייב אותך למסור לחברה את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני, שם המשתמש, הסיסמה או כל מידע אחר כפי שיוגטה תמצא לנכון מעת לעת. ההרשמה יכולה להיעשות גם על ידי הגשת החברה עם הזמנה חתומה מאת.

החשבון שלך מוגן בסיסמה. על מנת להגן על אבטחת המידע האישי שלך הזמין בחשבונך במידה המרבית האפשרית, עליך להגן ולא לחשוף את פרטי הכניסה לחשבון שלך ועליך לפקח על השימוש בחשבון כזה. עליך לספק מידע מדויק ומלא בעת יצירת חשבון ואתה מסכים לא להציג מצג שווא של זהותך או פרטי החשבון שלך. אתה מסכים לשמור את פרטי החשבון שלך מעודכנים ומדויקים.

אתה האחראי הבלעדי והמלא לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון ולכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך. אם אנו מאמינים בתום לב שיצרת חשבון המתחזה לאדם אחר חשבון כזה עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי להקצות או להעביר את זכויותיך או להאציל את התחייבויותיך במסגרת החשבון ללא הסכמה מראש ובכתב של יוגטה. עליך להודיע לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת ובאירועים כאלה עליך לשנות את סיסמתך באופן מיידי דרך ההגדרות באתר או לפנות לתמיכה הטכנית שלנו. אנחנו לא יכולים ולא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק הנובע מכל אי עמידה בתנאים אלה, כלומר, אם מישהו אחר ניגש לחשבונך באמצעות פרטי הרישום שהוא/היא קיבל ממך או באמצעות הפרה על ידך של תנאים אלה, או עבור כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או כל הפרת אבטחה אחרת.

אם ברצונך לשנות את שם המשתמש או הסיסמה שלך כדי להיכנס למוצרים ולשירותים, או לבטל ולהסיר את חשבונך, אנא שלח לנו דואר אלקטרוני עם בקשתך לכתובת: [email protected].

ביטול חשבונך, מכל סיבה שהיא, עלול לגרום לאובדן מידע ונתונים מסוימים שנשמרו בחשבון שלך ו/או מידע שסיפקת לנו. איננו מקבלים אחריות כלשהי בגין אובדן כזה.

5. תשלום

הלקוח/ה ישלמו לחברה עם עמלות כאמור המפורטות ומפורטות באתר ו/או בטופס ההזמנה הזמין בכתובת: www.Yogeta.com. התשלום עבור העמלות יהיה זמין רק באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. אנו עשויים להוסיף או לשנות אמצעי תשלום לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אם החיובים מעובדים במטבע שאינו זהה למטבע כפי שפורסם, שער ההמרה של החשבונית הראשונה יוגדר כשער ההמרה המינימלי של כל החשבוניות העתידיות.

כל הלקוחות המקומיים בישראל יחויבו במטבע ILS מקומי לפי שער המרה של ₪3.72 ILS עד $1.00 USD בתוספת מס ערך מוסף מקומי רלוונטי בישראל.

מוצרים ושירותים מחויבים באופן אוטומטי על בסיס חודשי חוזר. אם אושרה לך ניסיון חינם או הצעות קידום מכירות כלשהן, אתה מקבל בזאת הודעה כי בתאריך התפוגה של ניסיון או קידום כזה השירותים שלך ייחשבו כחייבים אלא אם תפסיק את כל השרתים או השירותים הפעילים מחשבונך.

מעת לעת, עקב (i) שינוי במחירים שאינם קשורים ליוגטה, כגון, שינוי בתעריפי המס, תעריפי החשמל, תעריפי הרישוי של צדדים שלישיים ו/או אחרת, ו/או כל סיבה אצל יוגטה. שיקול דעת בלעדי, יוגטה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות ולשנות את המחירים והעמלות שלה בכל עת, ושינויים או שינויים כאלה יפורסמו לפרטי יצירת הקשר של הלקוח וייכנסו לתוקף באופן מיידי ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח. כדי להסיר כל ספק, במקרה שהלקוח רכש או השיג מוצרים ושירותים לטווח ארוך, כגון תקופה של חודשים או שנים, שינויים או שינויים במחירים ובעמלות ייכנסו לתוקף מיד עם החלטת יוגטה לגבי שינויים כאמור.

במקרה של הסכם שנקבע בנפרד על ידי שני הצדדים (אתה ואנחנו), ואושר על ידי הסכם נפרד בכתב, העמלות הראשוניות והחוזרות עבור השירותים שנבחרו על ידך יהיו כפי שסופקו בטופס ההזמנה המקוון הראשוני. כל עמלות ההקמה ודמי התכנות המיוחדים אינם ניתנים להחזר. עמלות עבור שירותים ישולמו מראש. אי ביצוע תשלום עמלות עבור שירותים במועד המועד עלול לגרום להשעיה או להפסקת השירותים.

כמו כן, הלקוח ישלם ליוגטה את כל ההוצאות שנגרמו ליוגטה במימוש כל אחת מזכויותיה לפי התנאים או החוק החל לגבי גביית מחדל בתשלום, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הוצאות משפט ושכר טרחת סוכנות גבייה.

כל המחירים והעמלות אינם ניתנים להחזר אלא אם צוין אחרת במפורש, גם אם המוצרים והשירותים הושעו או נסתיימו לפני תום תקופת המוצרים והשירותים.

על אף כל דבר מנוגד, אי תשלום שכר טרחה כלשהו של הלקוח מהווה הפרה מהותית על ידי הלקוח של תנאים אלה. למען הסר ספק, יוגטה לא תספק ללקוח מוצרים ושירותים כלשהם עד לתשלום המלא והסופי של כל עמלות שלא הוסדרו או לא שולמו.

6. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע שאתה חולק איתנו. אנו מאמינים שיש לך זכות לדעת את הנהלים שלנו בנוגע למידע שאנו אוספים כאשר אתה מתחבר, ניגש או משתמש באתר ו/או במוצרים ובשירותים. המדיניות והנהלים שלנו וסוג המידע שנאסף מתוארים בפירוט במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת: www.Yogeta.com המשולבת בזאת בהפניה. אם אתה מתכוון להתחבר, לגשת או להשתמש באתר ו/או במוצרים ובשירותים עליך לקרוא תחילה את מדיניות הפרטיות ולהסכים לה.

7. זכויות קניין רוחני

האתר, המוצרים והשירותים, התוכן והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות אליהם, לרבות, אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, וסודות מסחריים, בין אם נרשמו ובין אם לאו או ניתנים לרישום (ביחד, "קניין רוחני"), הם בבעלות ו/או ברישיון לחברה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרים ואמנות ואמנות בינלאומיות. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש להלן שמורות לחברה ולבעלי הרישיונות שלה.

התנאים אינם מעבירים לך עניין בקניין הרוחני של החברה או לחברה אלא רק זכות שימוש מוגבלת הניתנת לביטול בהתאם לתנאים. שום דבר בתנאים אינו מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה על פי כל דין.

8. סימני מסחר ושמות מסחריים

"Yogeta" Yogeta™, הסימנים והלוגו של Yogeta וכל שאר המזהים הקנייניים שבהם משתמשת החברה בקשר עם השירותים ("סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחריים של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים והלוגו אשר עשויים להופיע באתר ו/או בשירותים שייכים לבעליהם בהתאמה ("סימני צד שלישי"). שום זכות, רישיון או עניין לסימני המסחר של החברה ולסימני הצד השלישי לא ניתנת להלן, ואתה מסכים ששום זכות, רישיון או עניין לא יטופלו על ידך ביחס לסימני המסחר של החברה או לסימני צד שלישי ולכן אתה ימנע משימוש בכל אחד מהסימנים הללו.

9. קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים המופיעים כאן מאפשרים ללקוחותינו לעזוב את האתר הזה ולהיכנס לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים. אותם אתרים ושירותים מקושרים ניתנים אך ורק לנוחיותך. אתרים ושירותים מקושרים אלו אינם בשליטתה של יוגטה והיא אינה אחראית לזמינותם של אתרים או שירותים חיצוניים כאמור, ואינה תומכת ואינה אחראית או אחראית לכל תוכן פרסום, מוצרים או מידע אחר באתר או זמין מ- אתרים ושירותים מקושרים כאלה או כל קישור הכלול באתרים או שירות מקושרים. הגישה שלך, השימוש וההסתמכות על כל אתרים, שירותים ותכנים כאלה וההתנהלות שלך עם צדדים שלישיים כאלה הם על אחריותך ועל חשבונך בלבד. יוגטה שומרת לעצמה את הזכות לסיים כל קישור בכל עת. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שיוגטה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו, על ידי או בקשר עם שימוש או הסתמכות על שירותים, תוכן, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים. באתרים או משאבים מקושרים כאלה או באמצעותם. רוב האתרים והשירותים המקושרים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם. תמיד מומלץ לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באותם אתרים ושירותים, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג מידע אודותיך נאסף.

10. כללי שימוש

השימוש שלך באתר ו/או במוצרים ובשירותים כפוף למדיניות השימוש המקובלת הסטנדרטית של יוגטה ("AUP"), כפי שהיא בתוקף וזמינה בכתובת: www.Yogeta.co.il ובכפוף לכל השינויים, השינויים וההחלפות ככל שיוגטה עשויה השפעה מעת לעת. אתה מתחייב לעמוד בכל הוראות ה- AUP.

11. הוראות מיוחדות הנוגעות לרכיבי צד שלישי

האתר ו/או המוצרים והשירותים עשויים להשתמש או לכלול בתוכנות צד שלישי, קבצים ורכיבים הכפופים לקוד פתוח ולתנאי רישיון של צד שלישי ("רכיבי צד שלישי"). זכותך להשתמש ברכיבי צד שלישי כאמור כחלק מהמוצרים והשירותים או בקשר אליהם כפופה לכל אישור ותנאי רישיון רלוונטיים הנלווים לרכיבי צד שלישי אלה, הכלולים בהם או קשורים אליהם. אם יש סתירה בין תנאי הרישוי של רכיבי צד שלישי אלה לבין תנאים אלה, תנאי הרישוי של רכיבי צד שלישי יגברו בהקשר לרכיבי צד שלישי הקשורים. תנאים אלה אינם חלים על רכיבי צד שלישי כלשהם הנלווים או הכלולים באתר ו/או במוצרים ובשירותים ויוגטה מתנערת מכל אחריות הקשורה אליהם. אתה מאשר שיוגטה אינה הסופרת, הבעלים או נותנת הרישיון של רכיבי צד שלישי כלשהם, וכי יוגטה אינה נותנת אחריות או מצגים, מפורשים או משתמעים, לגבי האיכות, היכולות, הפעולות, הביצועים או ההתאמה של רכיבי צד שלישי.

12. זמינות מוצרים ושירותים

הזמינות והפונקציונליות של המוצרים והשירותים תלויים בגורמים שונים, וכפופים להסכם רמת השירות של Yogeta ("SLA") הזמין בכתובת: www.Yogeta.co.il ככזה עשוי להשתנות או להשתנות על ידי Yogeta מעת לעת.

Yogeta אינה מתחייבת או מתחייבת שהמוצרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעה או הפרעה, או שהיא תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית או נקייה מטעויות, הכל בכפוף ובהתאם ל-SLA.

השימוש במשאבי השרתים והמערכת מותנה בשימוש סביר, לא ניתן לאחסן אתר בודד במשקל של יותר מ-10GB

13. שינויים באתר ובמוצרים ובשירותים

ליוגטה יש את הזכות הבלעדית לשנות, לשנות, לשנות, לתקן, לשפר, לבצע כל שינוי, להחליף, להשעות, להפסיק, זמנית או לצמיתות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של האתר ו/או כל האתר. המוצרים והשירותים.

14. ויתור על אחריות

בכפוף ל-SLA, איננו מתחייבים (אני) שהשימוש והתפעול של האתר ו/או החשבון ו/או המוצר והשירותים יהיו או יהיו מאובטחים, בזמן, מדויקים, מלאים, ללא הפרעה, ללא שגיאות, ללא וירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או מגבלות אחרות של התוכנית, (II) שיוגטה תתקן כל שגיאה או פגמים באתר ו/או בשירותים, (III) תעשה כל ייצוג לשימוש בקשר לנושא השימוש , או תוצאות השימוש באתר ו/או בחשבון ו/או המוצרים והשירותים ו/או התכנים הזמינים בהם או דרך האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים. YOGETA ונציגי YOGETA מתנערים מכל האחריות והתנאים בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים ובשירותים, לרבות אך לא מוגבל לזמינות/האמינות של האתר ו/או מהימנותם. ו/או המוצרים והשירותים, ולא יהיו ולא יהיו אחראים לכל שגיאה, תקלה או טעות הקשורה לכל תוכן ומידע המוצגים באתר ו/או בחשבון ו/או המוצרים והשירותים.

איננו אחראים ואין לנו כל אחריות לכל פריט או שירות הניתנים על ידי כל אדם או ישות מלבד יוגטה.

איננו אחראים לתוצאות כלשהן לך או לאחרים העלולות לנבוע מבעיות טכניות (כולל ללא הגבלה בחיבור לאינטרנט כגון חיבורים איטיים, עומסי תנועה, גישה חיצונית, גישה חיצונית) UNICATIONS או ספקי אינטרנט.

אתה מסכים שהשימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים ובשירותים הוא על אחריותך בלבד.

מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים את ההחרגות או ההגבלות המפורטות כאן, ייתכן שלא יחולו מלוא ההיקף של ההחרגות וההגבלות לעיל.

15. הגבלת אחריות

במידה המקסימלית המותרת מבחינה משפטית, בשום מקרה יוגטה, לרבות נציגי יוגטה, תהיה אחראית ל(i) כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, או בגין פגיעה כלשהי בפגיעה בארה"ב. של ה מוצרים ושירותים על ידי הלקוח או כל צד שלישי או כל כשל במוצרים ובשירותים; או (ii) כל אובדן נתונים או השחתה של נתונים, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, אי אספקה, אספקה שגויה, הפרעות שירות, כשל של יוגטה, תביעה חוזרת של שרתים של שרתים של שרתים, או שירותים של שרתים, מערכת או אחרת תוכנה על שרת או רשלנות של יוגטה. הלקוח אחראי בלעדי לשמירה, גיבוי וארכיון של כל הנתונים בבעלות, בשליטת או מועברת על ידי הלקוח השוכנים עם YOGETA או בכל שרת שבבעלות או מופעל על ידי YOGETA.

בשום מקרה, האחריות המצרפית של יוגטה לכל תביעה על פי תנאים אלה והסכם רמת השירות לא תעלה על הנמוך של (I) 5,000 דולר ארה"ב; או (II) הסכום המצטבר ששולם בפועל על ידי הלקוח ליוגטה ב-12 החודשים שקדמו לתביעה כזו.

Yogeta מספקת את כל המוצרים והשירותים "כמות שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש או משתמע ומסרב את כל האחריות המשתמעת, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לבחירה, לשימוש והתאמתם של המוצרים והשירותים לצרכי הלקוח ול-YOGETA לא תהיה כל אחריות לפיכך.

אין להגיש תביעה על ידי לקוח נגד יוגטה יותר משנתיים (2) לאחר תאריך האירוע העומד בבסיס כל תביעה כזו.

הלקוח מאשר ומסכים שקבלת קרדיט שירות כפי שנקבע ב-SLA מהווה את הסעד הבלעדי והבלעדי של הלקוח, ובלי שום עמידה בשום דבר מנוגד הכלול כאן ובנושא שלו ולא ללקוח. ECOME אחראי כלפי הלקוח בכל מקרה מתוכם, כולל, ללא הגבלה (1) שטח דיסק קשיח לא מספיק בשרתים; (2) תפקודי חומת אש; ו-(3) התקפת מניעת שירות (התקפת DOS) או מתקפת מניעת שירות מופצת (התקפת DDOS).

אתה לא תבקש, ותוותר על כל זכות, לשחזר כל נזק אחר, כולל תוצאתי, אובדן רווחים, נזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים מאתנו ומנציגי יוגטה.

ככל שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים את ההחרגות או ההגבלות המפורטות כאן, ייתכן שלא יחולו מלוא ההיקף של ההחרגות וההגבלות לעיל.

16. מדיניות אבטחת גיבוי.

הגיבויים מתבצעים בשרתי יוגטה בהתאם לנהלים קבועים ובכפוף להגדרות המשתמש,  למרות האמור, יוגטה לא תהיה אחראית בכל דרך על גיבוי פגום או גיבוי שלא התבצע כמתוכנן. יוגטה מעודדת במפורש את הלקוח להפעיל, בעצמם או על ידי צדדים שלישיים שאינם Yogeta, גיבויים תקופתיים של הנתונים שלהם. כדי להסיר כל ספק, כלקוח אתה אחראי לגיבוי הנתונים שלך בעצמך או בכל מיקום אחר מחוץ לאתר. הגדרות ברירת המחדל לגיבוי הינם מידי יום וישמרו למשך 3 ימים בכפוף לזמינות שטח אחסון פנוי בחשבון השרת שלך. שים לב! במידה ונפח האחסון אינו מאפשר גיבוי לא יתבצע הגיבוי כלל! עליך לדאוג לנפח אחסון פנוי בהתאם להגדרות הגיבויים והצרכים שלך!

Yogeta אינה נושאת באחריות לגיבויים כושלים, נתונים שאבדו או שלמות הנתונים. אם אחד מהנתונים שלך ניזוק, נמחק, אובד או פגום בכל דרך שהיא, או יהפוך לבלתי זמין בדרך אחרת עקב סיום או השעיה של חשבונך בהתאם לתנאים אלה ו/או ל-AUP, ליוגטה לא תהיה כל התחייבות או חבות כלפיך.

16.1. יוגטה עושה הכל על מנת להגן על המשתמשים ופועלת בהתאם להגדרות המופיעות בכל שרת ושרת. מובהר כי חסימת מדינות מבוצעת על ידי מאגר מידע המתקבל מצד ג' על טווחי כתובות מדינות המיועדות לחסימה ועל כן אין התחייבות מכל צורה שהיא לחסימה מוחלטת והרמטית של מדינה ספציפית.

17. שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק את נציגי יוגטה ויוגטה ללא נזק מכל וכל תביעה, נזק, התחייבות, הפסדים, התחייבויות, עלויות, חובות והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש שלך, שימוש לרעה, חוסר יכולת להשתמש ו/או פעילויות בקשר עם האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים ו/או התוכן; (ii) ההפרה שלך של כל אחד מהתנאים הללו, ה- AUP ו/או כל חוק החל; (iii) הפרת זכויות צד שלישי כלשהן, לרבות ללא הגבלה כל זכויות קניין רוחני או זכות פרטיות של צד שלישי כזה ביחס לשימוש שלך במוצרים ובשירותים; וכן (iv) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתה עלול לגרום לצד שלישי כלשהו ביחס לאתר ו/או לחשבון ו/או למוצרים ולשירותים. מובהר בזאת כי חובת הגנה ושיפוי זו תתקיים בתנאים אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקבל על עצמנו את ההגנה והשליטה הבלעדית של כל עניין הנתון לשיפוי על ידך, אשר לא יפטור את התחייבויות השיפוי שלך להלן, ובמקרה זה תשתף איתנו פעולה באופן מלא בקביעת כל זמין הֲגָנָה. אתה מסכים לא להסדיר שום עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל תחילה את אישורנו המפורש מראש ובכתב.

18. תיקונים לתנאים

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה מעת לעת, לרבות כל מדיניות אחרת המשולבת בהם, לרבות, ללא הגבלה, את ה-AUP, SLA ומדיניות הפרטיות, לכן אנא בקר שוב בדף זה לעתים קרובות. בכל מקרה של שינוי מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או נשלח אליך הודעת דואר אלקטרוני (ככל שמסרת לנו כתובת דואר אלקטרוני כזו) בנוגע לשינוי כאמור. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקף 48 שעות לאחר שהודעה כזו נמסרה באתר שלנו ו/או נשלחה באמצעות דואר אלקטרוני, המוקדם מביניהם. אחרת, כל שאר השינויים בתנאים אלה ייכנסו לתוקף החל מה"תוקן אחרון" האמור והמשך השימוש שלך באתר ו/או במוצרים ובשירותים בתאריך האחרון המתוקן או לאחריו יהווה הסכמה והסכמה להיות מחויב על ידי , השינויים האלה. במקרה שיש לתקן את התנאים, AUP, SLA ו/או מדיניות הפרטיות כדי לעמוד בדרישות החוק כלשהן, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כנדרש בחוק וללא כל הודעה מוקדמת.

19. סיום או השעיה של חשבונך

תנאים אלה יישארו בתוקף עד לסיומם כמפורט כאן.

התקופה המפורטת בכל אחד מטופס ההזמנה ו/או בדף ההרשמה וההרשמה באתר ("התקופה") נחשבת כאילו החלה מתאריך הרישום של הלקוח, ויסתיים עם 30 יום מראש בכתב. הודעה מאת מי מהצדדים ("תקופת ההודעה המוקדמת"). הלקוח מסכים ומאשר כי על אף האמור לעיל, סיום על ידי הלקוח אינו חל במהלך מחזור חיובים חודשי, אלא סיום כזה על ידי הלקוח ייכנס לתוקף עד סוף מחזור החיובים החודשי הרלוונטי.

על אף האמור לעיל, ליוגטה תהיה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק לאלתר את המוצרים והשירותים ו/או כל התקשרות עם הלקוח על כל הפרה של הלקוח של תנאים אלה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ה-SLA ו/או ה-AUP ו/או החוק החל.

למען הסר ספק, במקרה של הפסקת המוצרים והשירותים בהתאם לסעיף 19 זה, מכל סיבה שהיא, על הלקוח:

  1. לשאת באחריות הבלעדית והמלאה להעברת כל החומרים והנתונים של הלקוח מיוגטה לגורם חדש לפי הוראת הלקוח;
  2. שלם מיידית ליוגטה את כל העמלות שלא שולמו.

מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, הסעיפים הקניין הרוחני, ויתור אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וכללי ישרדו את סיום התנאים.

בנוסף, יוגטה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את פעולת המוצרים והשירותים או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע. הנך מסכים ומאשר שיוגטה אינה נושאת באחריות כלשהי ביחס או בקשר עם הפסקת פעילות האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים של האתר ו/או המוצרים והשירותים ואובדן נתונים כלשהם.

אנו מציינים שאנו יכולים להשעות את הגישה לחשבון שלך אם אנו מאמינים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שאחד (או יותר) מהאירועים הבאים התרחש: (א) קיים סיכון לאבטחה או לפרטיות של חשבונך; (ב) קיים איום על האבטחה או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) יש צורך בהשעיה כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של יוגטה, משתמשיה או הציבור; (ד) יש בסיס לסיום חשבונך; (ה) הפרת תנאים אלה, מדיניות הפרטיות, AUP ו/או החוק החל; ו/או (ו) אנו מחויבים על פי חוק. אנו עשויים לספק לך הודעה במקרה של השעיה כזו. במהלך השעיה כזו, לא תהיה לך את היכולת להשתמש או לגשת לחשבון שלך ו/או למוצרים ולשירותים. במקרה שנקבע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שהסיבה להשעיית הגישה לחשבונך נפתרה, נשחזר את הגישה לחשבונך.

20. כללי

(א) תנאים אלה מהווים את כל התנאים וההגבלות בינך לבין החברה הנוגעים לנושא המופיע כאן ומחליפים כל הסכמים או הבנות קודמים או בו-זמניים בכתב או בעל פה בינך לבין החברה, (ב) כל טענה הנוגעת ל- האתר ו/או המוצרים והשירותים הכלולים בו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לעקרונות הסכסוך שלה, (ג) כל מחלוקת הנובעת מהאתר או קשורה אליו. ו/או השירותים יובאו, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים בבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל-אביב, ישראל. אתה מסכים לוותר על כל ההגנות על היעדר סמכות שיפוט אישית ואי נוחות בפורום ומסכים שהתהליך עשוי להינתן באופן המורשה על פי החוק החל או כלל בית המשפט. על אף האמור לעיל, יוגטה רשאית לבקש סעד של צו מניעה בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, (ד) תנאים אלה אינם, ולא יתפרשו כיוצרים כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, מעסיק-עובד, סוכנות או יחסי זכיין-זכיין. בין הצדדים להסכם זה, (ה) שום ויתור של אף אחד מהצדדים על כל הפרה או מחדל להלן ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או עוקבים. כל כותרת, כיתוב או כותרת של סעיף הכלולים כאן מוכנסים רק מטעמי נוחות, ובשום אופן לא מגדירים או מסבירים כל סעיף או הוראה של זה, (ו) אתה מכיר ומסכים שכל עילה לפעולה שעשויה לנבוע ממנה. או הקשורים לאתר ו/או השירותים חייבים להתחיל בתוך שנה אחת (1) לאחר הצטברות סיבת הפעולה. אחרת, עילת תביעה שכזו נחסמת לצמיתות, (ז) אם הוראה כלשהי כאן של פסק דין על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תוגבל או תבוטל במידה המינימלית הדרושה כדי שתנאים אלה יישארו אחרת. התוקף וההשפעה המלאה תוך הקפדה כמעט על הכוונה המובעת כאן, (ח) אינך רשאי להמחות או להעביר תנאים אלה (כולל כל הזכויות והחובות להלן) ללא הסכמתנו מראש ובכתב וכל ניסיון לעשות זאת תוך הפרה של האמור לעיל. להיות בטל. אנו עשויים להמחות או להעביר תנאים אלה ללא הגבלה או הודעה, (א) שום תיקון לא יחייב אלא אם כן בכתב ובחתימת יוגטה, ו-(י) הצדדים מסכימים שכל התכתבות הקשורה לתנאים אלה תיכתב בשפה האנגלית .

21. למידע, שאלות או הודעה על שגיאות, אנא צור קשר עם:

אם יש לכם שאלות (או הערות) או הבהרות לגבי התנאים ו/או המוצרים והשירותים, אתם מוזמנים לשלוח לנו דואר אלקטרוני ואנו נעשה מאמץ להשיב תוך פרק זמן סביר: [email protected].