מדיניות שימוש מקובלת

מבוא

מדיניות שימוש מקובל זו (כפי שתוקן, השתנה או תוסף מעת לעת כמפורט באתר האינטרנט של Yogeta, "AUP זה") של Yogeta ושלוחותיה. ("יוגטה"), נועד להגן על לקוחותיה של יוגטה, המשתמשים באתר האינטרנט של יוגטה, המוצרים והשירותים של יוגטה ולהבטיח עוד יותר עמידה בכל החוקים והתקנות החלים.

אם אינך מסכים ל-AUP זה, נא לא להיכנס, להתחבר, לגשת או להשתמש באתר ו/או בכל אחד מהמוצרים והשירותים.

AUP זה חל על כל לקוח שנרשם למוצרים ולשירותים.

יש לקרוא AUP זה יחד עם התנאים, SLA ומדיניות הפרטיות.

למונחים באותיות רישיות המשמשים כאן מבלי שהוגדרו כאן תהיה המשמעות המיוחסת למונח זה באותיות רישיות בתנאים, ב-SLA או במדיניות הפרטיות, לפי העניין.

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא קרא, הבין והסכים להוראות התנאים, SLA, מדיניות הפרטיות ו-AUP זה.

על ידי שימוש במוצרים ובשירותים, הלקוחות אחראים, ויישארו, לעמידה בהוראות AUP זה ולכל הפרה המיוחסת או עשויה להיות מיוחסת ללקוחות ולמשתמשים שלהם, בין אם אושרה על ידי הלקוח או יוגטה ובין אם לאו. לקוחות חייבים לנקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להבטיח שהלקוחות והמשתמשים שלהם מצייתים ל-AUP זה.

AUP זה אינו (א) מחייב את Yugate לפקח, לסקור או לשלוט בנתונים ו/או התוכן ו/או המידע השוכנים בשרתי Yugate ו/או המנוהלים על ידי הלקוח תחת חשבונו; או (ב) ליצור כל התחייבות או התחייבות של Yogata כלפי כל צד מלבד הלקוח. מחובתו של הלקוח להודיע ליוגטה על כל הפרה של חוק או הפרה של AUP זה.

Yogata מסירה במפורש כל אחריות לנתונים ותכנים המועברים באמצעות או בתיווך של Yogata, המאוחסנים באופן זמני או קבוע בכל שרת של Yogata או דרך חשבון החשבון וחשבון החברה ועבור החברה. לקוחות ומשתמשים.

בנוסף לכל פעולה אחרת שהיא עשויה לנקוט במסגרת AUP זה, Yogata שומרת לעצמה את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה פלילית של נתונים, מידע או תוכן הנמצאים בשרתי Yogata ו/או משמשים למטרות פליליות על ידי שימוש במוצרים ובשירותים.

חובות האבטחה והסודיות של הלקוחות.

הלקוח אחראי ל: (א) לנקוט בזהירות סבירה להבטחת אבטחת חשבונו; (ב) שמירה על סודיות חשבון הסיסמה שלו; (ג) לוודא שכל הפעילויות המתרחשות בקשר לחשבון תואמות לתנאים, ל-AUP זה ולחוקים החלים. הלקוח מאשר ומסכים שיוגטה אינה אחראית לניהול הפנימי או הניהול של חשבונה וכל אחד מהנתונים, התוכן והמידע המאוחסנים בו.

הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל פריצה או הפרת אבטחה של כל אחד מהחשבונות שלו, למעט אם מכוסה אחרת על ידי חבילת שירותי אבטחה ספציפית לניהול אבטחה או חומת אש שהוזמנה על ידי הלקוח מ-Yogeta.

פעילות אסורה

א. לקוחות לא יאפשרו פרסום, שידור או אחסון של נתונים או תוכן בחשבון ו/או באמצעות המוצרים והשירותים אשר, לפי קביעתה הבלעדית של יוגטה, מהווים הפרה של כל חוק פדרלי, מדינתי, מקומי או בינלאומי, תקנה, פקודה, צו בית משפט או הליך משפטי אחר ("החוקים החלים"). הלקוחות יהיו אחראים לקבוע אילו חוקים ישימים חלים על השימוש שלהם במוצרים ובשירותים. תוכן אסור כולל, ללא הגבלה: (א) נתונים, מידע, תוכן או קוד המאפשרים כל הפרה של, או מתאר דרכים להפרת AUP זה או חוקים ישימים; או (ב) כתובות או מידע "נקצרו"; או (ג) אתרי "דיוג"; או (ד) אתרי "פרסום דואר זבל".

ב. לקוחות אינם רשאים לשדר, להפיץ, להוריד, להעתיק, לאחסן במטמון, לארח או לאחסן בכל דרך אחרת בחשבון שלהם מידע; נתונים, חומר או עבודה המפרים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים או מפרים כל זכות סוד מסחרי של כל אדם אחר. ל-Yogeta יש את הזכות הבלעדית והמוחלטת להשבית גישה לתוכן המפר, או להסיר, במידה הנדרשת על פי כל חוק או תקנה, לרבות, ללא הגבלה, Digital Millennium Copyright Act של 1998.

שְׁלִישִׁי. לקוחות אינם רשאים להשתמש בחשבון ו/או במוצרים ובשירותים שלהם כדי (i) לשלוח הודעות בתפזורת בלתי רצויה דרך האינטרנט (כלומר, "ספאם"), (ii) ליצור בלוג מזויף או בלוגים שנועדו או עשויים לקדם את אתרי האינטרנט הקשורים למחבר או להגדיל את דירוג מנועי החיפוש של אתרים משויכים (כלומר, "ספוגים"), או (iii) אתרי בלוג ספאם או לפרסם באופן אוטומטי הערות אקראיות או קידום מכירות של שירותים מסחריים לבלוגים (כלומר, "ספוגים לבלוג"). המשתמשים חייבים לציית לכל החקיקה והתקנות הרלוונטיות לדואר אלקטרוני בכמות גדולה ומסחרית, לרבות חוק CAN-SPAM משנת 2003. דיוור בכמות גדולה – לקוחות אינם רשאים לשלוח דואר אלקטרוני בכמות גדולה לא רצויה, שהיא דואר אלקטרוני שנשלח לנמענים שלא עברו הסכמה או הסכמה במעגל סגור לדואר מהלקוח. לקוחות ששולחים דיוור המוניים חייבים לשמור רישומים מלאים ומדויקים של כל ההסכמות וההצטרפות ולספק רשומות כאלה ליוגטה לפי בקשתה. אם הלקוח לא יכול לספק הוכחה חיובית וניתנת לאימות להסכמות והצטרפות כאלה, Yogata תשקול את הדיוור ההמוני כבלתי רצוי.

רשימות תפוצה – נאסר על הלקוח להפעיל רשימות תפוצה, שרתים או שירותי דיוור שאינם מכוונים לקהל שנרשם מרצונו והסכים לקבל מידע דואר אלקטרוני באמצעות תהליך הסכמה מאושרת או הסכמה במעגל סגור או ש העמידו את כתובות האימייל שלהם לזמינות ללקוח לצורך הפצת מידע. לקוחות המפעילים רשימות תפוצה חייבים לנהל רישומים מלאים ומדויקים של כל ההסכמות ובחירות המאושרות להצטרפות או הסכמה במעגל סגור ולספק רישומים כאלה ליוגטה לפי בקשתה. אם לקוח אינו יכול לספק הוכחה חיובית וניתנת לאימות להסכמות כאלה ולבחירות מאושרות להצטרפות או להסכמה במעגל סגור, יוגטה תחשב את שליחת הרשימה כבלתי רצויה. כל רשימת תפוצה שמתוחזקת על ידי הלקוח חייבת גם לאפשר לכל גורם ברשימה להסיר את עצמו באופן אוטומטי ולתמיד.

ד. מבלי לגרוע מכל המפורט להלן ב-AUP זה, הלקוח מתחייב בזאת כי הוא/היא/זה לא יפעל באף אחת מהדרכים הבאות:

 • זיוף, מצג שווא, השמטה או מחיקה של כותרות הודעות, החזרת פרטי דיוור או כתובות פרוטוקול אינטרנט, כדי להסתיר או לזהות שגוי את מקור ההודעה.
 • יצירה או שליחת וירוסי אינטרנט, תולעים או סוסים טרויאניים, פצצות שיטפון או דואר, או מעורבות בהתקפות מניעת שירות.
 • פריצה ו/או ערעור או סיוע לאחרים בחתירה לאבטחה או שלמות המוצרים או המערכות של Yogeta.
 • שידול לביצוע כל פעילות בלתי חוקית, גם אם הפעילות עצמה לא מבוצעת.
 • איום על פגיעה גופנית, או עידוד פגיעה גופנית או הרס רכוש.
 • הטרדת אחר, או עידוד התנהגות מטרידה.
 • עיסוק בהונאה מוחלטת, או שימוש בשירותים כדי לעסוק בהונאות כמו מזימות פירמידה.
 • איסוף מידע אישי על אחרים ללא ידיעתם או הסכמתם.
 • הדרכת אחרים בפעילויות אסורות.
 • שימוש בשירותים כדי להפיץ או להציג תמונות המסווגות לפי החוק האמריקאי כפורנוגרפיית ילדים, אירוטיקה של ילדים (ללא קשר לכשרון ספרותי או אמנותי) ו/או חייתיות; ו/או
  פעולה בכל דרך שעלולה להכפיף את יוגטה לפעולה רגולטורית לא חיובית, כפופה לנו לכל אחריות מכל סיבה שהיא, או להשפיע לרעה על התדמית הציבורית, המוניטין או הרצון הטוב של יוגטה, כפי שנקבע על ידינו לפי שיקול דעתנו הבלעדי והבלעדי.
 • יצירת בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו או סבירים לקדם את האתרים הקשורים למחבר או להגדיל את דירוג מנועי החיפוש של אתרים משויכים.
 • שליחת דואר זבל לאתרי בלוגים או פרסום אוטומטי של הערות אקראיות או קידום מכירות לשירותים מסחריים לבלוגים
 • ביצוע הפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של יוגטה או של כל צד שלישי אחר, לרבות, ללא הגבלה, להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת כל תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של כל צד.
 • גרימה או ייזום של פרצות אבטחה או שיבושים בתקשורת ו/או הקישוריות ברשת, לרבות סריקות יציאות, פינגים בהצפה, הפצצות דואר אלקטרוני, זיוף מנות, זיוף IP ומידע ניתוב מזויף.
 • ביצוע כל צורה של פעילות רשת אשר יירטה נתונים שאינם מיועדים לשרת של הלקוח.
 • התחמקות או עקיפה של אימות משתמש או אבטחה של כל מארח, רשת או חשבון, לרבות התקפות פיצוח, כוח גס או מילון.
 • הפרעה או מניעת שירות לכל משתמש, מארח או רשת מלבד המארח של הלקוח, כגון התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת.
 • התנהגות שנועדה להימנע מהגבלות או מגבלות גישה לשירותים, מארחים או רשתות ספציפיים, לרבות זיוף של כותרות מנות או מידע זיהוי אחר.
 • שידול לביצוע כל פעילות בלתי חוקית, גם אם הפעילות לא מבוצעת.
 • שימוש בכל תוכנה, או שליחת הודעות מכל סוג, שנועדו להפריע או להשבית את הפעלת הטרמינל של משתמש.
 • שימוש ברשת Yogeta לקבלת תשובות לדואר אלקטרוני המוני לא רצוי.
 • זיוף כותרות דואר אלקטרוני ("זיוף").
 • ספאם באמצעות פרוקסי של צד שלישי, צבירה של רשימות פרוקסי או התקנה של תוכנת דיוור פרוקסי.
 • תצורה של שרת דואר לקבל ולעבד הודעות צד שלישי לשליחה ללא זיהוי ואימות משתמש.
 • אירוח דפי אינטרנט המפורסמים בתוך "דואר זבל" שנשלח מרשת אחרת ("פרסום דואר זבל").
 • אירוח דפי אינטרנט או מתן שירותים התומכים בספאם.
 • כל הודעות מרובות אחרות, פוסטים או שידורים לא רצויים דרך מדיה כגון פוסטים ביומן אינטרנט, הודעות IRC/חדרי צ'אט, רשומות בספר אורחים, רשומות יומן מפנה HTTP, פוסטים של Usenet, הודעות קופצות, הודעות מיידיות או הודעות SMS.
 • השתמש בתשתית לכריית מטבעות קריפטוגרפיים או השתמש בצריכת מעבד בשרתים מעל השימוש הרגיל למשך פרק זמן רב.
 • הדרכה לאחרים בכל פעילות האסורה על פי AUP זה ו/או החוקים החלים.
  לקוח לא ישתמש בכתובות IP שלא הוקצו לו על ידי יוגטה. Yogeta שומרת לעצמה את הזכות להשעות את הגישה לרשת של כל שרת המשתמש בכתובות IP מחוץ לטווח שהוקצה.
 • לקוחות אינם רשאים להפעיל ולתחזק שרתי IRC המתחברים לרשתות IRC גלובליות כגון Undernet, EFnet ו-DALnet. השימוש בתוספי IRC, סקריפטים, תוספות, שיבוטים או תוכנות אחרות שנועדו לשבש או למנוע שירות למשתמשים אחרים אסור. פעילות הטרדה או פוגענית של IRC אסורה במפורש במסגרת ה-AUP, לרבות (i) הפרעה או מניעת שירות או (ii) שימוש או הצטרפות ל-"botnets" או שימוש בתוכנת proxy והכוונה אחרת של IRC BNC. אם שרתי IRC של לקוח נפגעים לעתים קרובות או מושכים מניעת שירות או התקפות מניעת שירות מבוזרות המשבשות או מונעות שירות ללקוחות או משתמשים אחרים, Yogeta עשויה לבטל מסלול, לסנן, להשעות או להפסיק את השירות של אותו לקוח.

בעלות על מספר חשבונות אסורה בפלטפורמה (במותג ספציפי או בין מספר שותפים או שותפים).

כדי להסיר כל ספק, כל הפעילויות והפעולות של הלקוח הן ותישארו בהתאם לכל חוק, אינן פוגעות באף קהל ואינן מזיקות לכל צד שלישי, ולכל עת הימנעו משיטות מטעות, מטעות או לא אתיות אשר הן או עלולות להזיק ליוגטה או לכל צד שלישי. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת כי השירותים הניתנים על ידי יוגטה לעולם לא ישמשו את המשתמש ו/או כל צד שלישי לפעילויות המכילות תוכן שהוא: לשון הרע; ו/או מגונה; ו/או לשון הרע; ו/או מפלה; ו/או פוגעני; ו/או מטעה; ו/או פוגעני – מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, באגים, סוסים טרויאניים או קוד אחר, קבצים או תוכניות שנועדו, או מסוגלים, לשבש, להזיק או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנה או חומרה; ו/או אלימות לרבות קידום, מעודד או מעורב בטרור, אלימות כלפי אנשים, בעלי חיים או רכוש; ו/או פורנוגרפיית ילדים ופדופיליה לרבות, ללא הגבלה, כל תוכן המקדם, מעודד או עוסק בניצול ילדים; ו/או תרופות מרשם – מקדם, מעודד או עוסק במכירה או הפצה; ו/או ללא רישיון או פיקוח, על פי חוק, הקשור להימורים; ו/או בלתי חוקי או מקדם או מעודד פעילות בלתי חוקית.

הגבלות נוספות ופעילויות אסורות

בנוסף לכל הפעילויות האסורות המפורטות ומפורטות ב-AUP זה ומבלי לגרוע מכל דבר אחר, הלקוח מסכים ומתחייב בזאת כי הוא/היא/זה לא ישמור (א) מספר עותקים של זהים ו/או דומים במהותו. קבצים; (ב) להשתמש במוצרים ובשירותים או בכל אחד מהשרתים של Yogeta למטרות גיבוי; ו/או (ג) להשתמש במוצרים ובשירותים לצורך העברת קבצים בו-זמנית לנפח גבוה של משתמשים (מגה העלאה), ובמיוחד תוך כדי שימוש בשירות שרת הקבצים בענן; (ד) אחסון בשירות Cloud File Server ממוצע של מעל 1TiB של אחסון לכל משתמש פעיל.

התחייבויות הלקוח

א. הלקוח יבקש ויקבל כל היתר רישיון והרשאות אחרות הדרושים כדי למלא את התחייבויותיו על פי התנאים, AUP זה וכל החוקים החלים.

ב. הלקוח מסכים ומתחייב כי כל התכנים והפעילויות הנערכים דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח. עם זאת, הלקוח מאשר בזאת כי למרות שיוגטה אינה מסננת מראש את התוכן המשמש את הלקוח דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים, ליוגטה יש את הזכות, אך לא את החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר או לסרב. לספק את המוצרים והשירותים, בכל מקרה של תוכן פוגעני או על פי כל דרישה של סמכות חוקית כלשהי, ללא פיצוי מכל סוג שהוא, בין אם כספי או אחר כלפי הלקוח. הלקוח מסכים שעליו להעריך, ולשאת בכל הסיכונים הקשורים לשימוש בכל אחד מהתכנים והפעילויות שלו.

ג. הלקוח יציית בכל עת לכל החוקים, התקנות, הצווים, הגזירות, הפסיקות ופסקי הדין החלים, שיטות העבודה והנהלים תוך ביצוע התחייבויותיו על פי זה.

ד. הלקוח מתחייב כי התקשרותו עם יוגטה עבור המוצרים והשירותים אינה דורשת הסכמה של כל אדם או ישות. המשתמש מתחייב ומתחייב בזאת כי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות עם יוגטה, כל התוכנה, החומרה, הקודים, האלגוריתמים, הפיתוחים ו/או אחר ("משאבים טכנולוגיים") של הלקוח, הנמצאות בשימוש הלקוח, הן אם מורשה ללקוח כדין על ידי צדדים שלישיים ו/או שפותחה בעצמה על ידי הלקוח, ובכל דרך שהיא משמשת את הלקוח בהתאם ל-AUP זה ולכל דין. למען הסר ספק, ליוגטה יש את הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של שימוש בלתי חוקי במשאבים טכנולוגיים, ללא פיצוי מכל סוג שהוא, בין אם כספי או אחרת כלפי הלקוח. המשתמש מסכים שעליו להעריך ולשאת בכל הסיכונים הקשורים לשימוש בכל אחד מהתוכן והפעילויות שלו.

ה. הלקוח יימנע ממתן מצגים, אחריות או ערבויות כלשהם לצדדים שלישיים אחרים ביחס למפרטים, התכונות או היכולות של המוצרים והשירותים המסופקים על ידי יוגטה שאינם עולים בקנה אחד עם הספרות, הפרוטוקולים, ההדרכות, ההסברים וההדרכה. התחייבויות שסופקו על ידי היוגטה בכתב ללקוח.

חקירות משפטיות

לקוחות ישתפו פעולה באופן מיידי ויצייתו לכל חקירה אזרחית או פלילית בנוגע לשימוש בחשבון ו/או במוצרים ובשירותים שלהם, לרבות, ללא הגבלה, את הדברים הבאים: צווי גילוי, זימונים, צווי הקפאה, צווי חיפוש, בקשות מידע, האזנות רשת, יירוט ומעקב אלקטרוניים, בקשות שימור וכל צו אחר מבית משפט, ישות ממשלתית או סוכנות רגולטורית (כל אחת מהן "חקירה"). יוגטה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחייב לקוח או כל אדם המבקש ציות לחקירה בגין העלויות וההוצאות הסבירות הכרוכות בציות של יוגטה לכל חקירה כזו. יוגטה שומרת לעצמה את הזכות לציית לכל חקירה ללא כל הודעה ללקוח. יוגטה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף מידע הנוגע ללקוחות ולשימוש שלהם בחשבונם ו/או במוצרים ובשירותים או במידע המועבר, בבעלותו או מאוחסן על ידי או בשמו של כל לקוח, אם מידע כזה נחשף בקשר לחקירה או על מנת למנוע מוות או פגיעה גופנית באדם כלשהו, כפי שנקבע על ידי יוגטה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההשלכות של הפרות של AUP זה

א. יוגטה רשאית לאכוף AUP זה, עם או בלי כל הודעה ללקוח, בכל פעולה שהיא תמצא לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כך שתוכל, לרבות, ללא הגבלה:

להשעות או לסגור את חשבון הלקוח.
להשעות או להפסיק את הגישה של הלקוח למוצרים ולשירותים.
הסר רשומות DNS מהשרתים.
חסימת דואר או כל שירות רשת אחר.
אפקט ניתוב ריק של כתובת IP.
חייב את הלקוח עבור עלויות ניהול ו/או חיובי הפעלה מחדש.
הגשת הליכים משפטיים על מנת להורות על הפרות ו/או לגבות נזקים, אם קיימים, שנגרמו כתוצאה מהפרות.
לנקוט כל פעולה משפטית נגד לקוח כדי לאכוף ציות ל-AUP זה ו/או לכל החוקים החלים.

ב. אם לקוח כלשהו משתמש במוצרים ובשירותים באופן שגורם או עלול לגרום ליוגטה להיות "ברשימה השחורה" או חסימה, יוגטה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והמוחלטת להשעות לצמיתות או להפסיק את המוצרים והשירותים של לקוח כזה.

ג. הסרת חסימה – אם, כתוצאה מפעולות של לקוח, שרתי הדואר או טווחי כתובות ה-IP של Yogeta ממוקמים ברשימות חורים שחורים או מערכות תוכנה אחרות לסינון דואר, יוגטה תחייב את הלקוח 100$ מראש ו-$100 לשעה לאחר מכן עבור כל תיקון הכרחי. פעולות.

ד. כל אחת מפעולות התיקון המפורטות בתנאים ו/או ב-AUP זה לא תתפרש בשום אופן כמגבילה את הפעולות או הסעדים ש-Yogasta עשויה לנקוט כדי לאכוף ולהבטיח ציות ל-AUP זה ו/או לחוקים החלים. Yogeta שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל הוצאה, ולהחיל כל חיובים סבירים, בקשר להפרה של הלקוח של AUP זה. לא יינתן החזר או זיכוי שירות עבור כל הפרעה בשירות הנובעת מהפרות של AUP זה. Yogata שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל הפרה ממשית, חשודה או לכאורה של AUP זה, כאשר חקירה כזו תכלול גישה לנתונים ורשומות על כל שרת ו/או חשבון או משויך אליהם.

דווח על הפרות:

אם יש הפרה של AUP זה, אנא הפנו את המידע לצוות ההתעללות של Yogeta בכתובת [email protected]

אם זמין, אנא ספק את המידע הבא:

כתובת ה-IP ששימשה לביצוע ההפרה לכאורה.
התאריך והשעה של ההפרה לכאורה, כולל אזור הזמן או הקיזוז מ-GMT.
עדות להפרה לכאורה.

דוא"ל עם מידע כותרת מלא מספק את כל האמור לעיל, כמו גם קבצי syslog. מצבים אחרים ידרשו שיטות שונות לספק את המידע לעיל.